Svenska Suomeksi English

Välkommen!

Välkommen till Minervastiftelsens ansökningssystem 

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, anhålla om rekvisition samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om aktuella bidrag som kan sökas just nu. 

Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången du ansöker? Registrera dig här.

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Selma och Maja-Lisa Selanders fond 2022
Stipendier för tandmedicinsk forskning

Ur Selma och Maja-Lisa Selanders fond delas årligen ut 15-20 stipendier för tandmedicinsk forskning.
01.04 - 02.05.2022
Ralf Gräsbeck stipendium 2022
Ralph Gräsbeck stipendium för laboratoriemedicin beviljas vart annat år till en forskare som doktorerat under de senaste sju åren inom klinisk laboratoriemedicin och fortsätter med innovativ och högklassig forskning inom detta område. Stipendiesumman är 10.000 euro.
01.04 - 02.05.2022
Medix-pris 2022
Priset, 20.000 euro, beviljas årligen för utmärkt finländsk vetenskaplig forskning som publicerats såsom en artikel under föregående år. Forskningen bör gälla biomedicinsk eller klinisk forskning, och den bör i sin helhet eller till väsentliga delar vara utförd i Finland.

Priset jämte diplom utdelas på hösten av universitetets rektor eller hans ställföreträdare. Datum och plats för prisutdelningen meddelas senare. Vid detta tillfälle bör pristagaren hålla ett föredrag om den prisbelönade artikelns innehåll och arbetets betydelse.

Ge som privatperson (inte arbetsgrupp) förslag på vinnare.
01.04 - 02.05.2022